În anul 1990, tatăl meu mi-a dăruit o cărticică intitulată Murphy, scrisă de Constantin Brătianu - despre care la acea vreme nu ştiam nimic, dar despre care am aflat cu ocazia dezvoltării acestui site că este un reputat profesor, cu o carieră profesională impresionantă.

După ce am citit această carte, am fost atât de marcat de ea încât am scris entuziasmat pe prima pagină a cărţii "cea mai bună carte pe care am citit-o vreodată". La acea dată aveam doar 15 ani şi modul de gândire pe care l-am descoperit prin lecturarea listei de legi ale lui Murphy mi-a insuflat în mare măsură orientarea profesională ulterioară.

Mulţi ani după aceea am continuat să culeg legile lui Murphy din diferite cotidiene şi reviste şi să le păstrez într-un caiet care a constituit sursa principală a conţinutului acestui site. Din păcate, în cartea domnului profesor Brătianu legile erau grupate pe 11 domenii (Legile lui Murphy, Legile Entropiei, Legile Gravitaţiei, Legile Relativităţii, Legile Managementului, Legile Competenţei, Legile Vieţii Universitare, Legile Programării Calculatoarelor, Legile Cercetării Experimentale, Legile Ingineriei, Legile Psihosociologiei) - care pot fi găsite sub această formă şi pe alte pagini de internet în limba română ce au ca subiect murphologia - dar nu se preciza şi numele personajului ce enunţase legea, cu excepţia principiului lui Peter şi a paradoxului lui Parkinson.

Modul meu metodic de a nota toate detaliile legilor pe care le găseam prin publicaţii m-a ajutat, căci alături de enunţ mi-am notat şi numele celui care făcuse enunţul. Am fost dezamăgit însă când am descoperit, în timp ce parcurgeam materialele din caiet şi paginile de internet internaţionale, că multe dintre numele pe care mi le-am notat fuseseră transliterate greşit, fie de publicaţia din care conspectasem, fie din cauza neatenţiei mele. Totuşi, am reuşit să revăd mare parte din aceste enunţuri şi să le remediez înainte de a le introduce pe site, iar lista domnului profesor Brătianu m-a ajutat să compar traducerile legilor în limba română din caietul meu cu cele din cartea sa.

Ideea unui site care să adune legile lui Murphy în varianta în limba română nu este una originală, de aceea am decis să abordez această idee dintr-o altă perspectivă, mai puţin ludică şi mai mult educativă. Pentru că unii dintre cei care au enunţat legile cuprinse în acest compendiu au fost oameni celebri, am prezentat scurte biografii şi am făcut referiri la enunţurile ce le sunt atribuite, încercând, pe cât posibil, să subliniez contextul în care acestea au apărut. Unele enunţuri sunt legate mai puţin de numele unei persoane cât de anumite principii matematice, situaţii sociale sau diverse domenii de activitate, iar provenienţa lor este acum necunoscută publicului neavizat; în acest caz referirile le-am făcut către paginile de internet ce explică în detaliu aceste enunţuri. Alte enunţuri sunt frânturi din diverse dezbateri publice sau controverse între două personalităţi ce nu pot fi înţelese decât atunci când ele sunt corelate cu subiectul mai larg al discuţiei; în acest caz am făcut referiri către operele sau biografiile celor care au luat parte la dezbaterea din care a luat naştere enunţul.

Din nefericire, numele complet al unor personaje îmi rămâne total necunoscut, iar contextul în care au fost enunţate legile respective s-a pierdut în negura timpurilor. De asemenea, unele dintre legi sunt legate de elementele unor culturi sau de realităţile unor societăţi, în special cea americană, cu care publicul român nu este familiarizat şi nu le înţelege în sensul lor adevărat. Cu toate acestea, am listat şi aceste legi cu speranţa că în următoarea perioadă voi găsi pe internet surse care să desluşească provenienţa lor.

Ca fapt divers, veţi descoperi în lista de legi şi câteva ce nu sunt listate în altă parte pe internet. Acestea fac parte dintr-o listă de enunţuri pe care am menţinut-o în timpul anilor de facultate, când culegeam, pe marginea notelor de curs sau de seminar, diverse comentarii ale profesorilor sau asistenţilor. După cum veţi vedea de altfel, multe dintre legile lui Murphy au legătură cu cercetarea sau cu ştiinţele exacte, o mare parte dintre contributori fiind constituită din personaje din mediul academic internaţional.

Constantin Brătianu - Murphy
Murphy, Constantin Brătianu
Editura Royal, Bucureşti, 1990

Celor ce sunt pasionaţi de murphologie le recomand cu căldură să cumpere cartea domnului profesor Brătianu sau, de ce nu, să o dăruiască unui copil care poate va fi la fel de impresionat de ea aşa cum am fost eu acum 22 de ani. Şi, cine ştie, poate că într-o zi entuziasmul lui îl va purta mai departe pe o cale ce îl va face să cerceteze lumea cu luciditatea şi spiritul critic al celor ce au rostit aceste legi.

Bucureşti, decembrie 2012