Legea cercetării a lui ALAN
 
O teorie este susţinută atâta timp cât sunt asigurate fondurile.
 
 
Definiţia lui BOHR, NIELS
 
Un expert este o persoană care a făcut toate greşelile posibile în domeniul lui de activitate.
 
 
Legea gravitaţiei a lui VON BRAUN, WERNHER
 
Putem fugi de gravitaţie, dar uneori maculatura este copleşitoare.
 
 
Legea lui WALD
 
Un fizician este o modalitate prin care un atom dobândeşte cunoştinţe despre atomi.
 
 
Legea lui ZYMURGY despre sistemele dinamice
 
Dacă ai deschis o cutie cu viermi, singura metodă de a-i avea din nou la un loc e să foloseşti o cutie mai mare.
 
 
Legea lui WILLIAMS & HOLLAND
 
Dacă sunt culese suficient de multe date, orice poate fi dovedit prin metode statistice.
 
 
Corolar la legea lui YOUNG
 
Cu cât e mai mare descoperirea, cu atât durează mai mult până se face greşeala.
 
 
Legea lui YOUNG
 
Toate marile descoperiri au fost făcute din greşeală.
 
 
Teorema lui VONNEGUT, Kurt
 
Indiferent cu ce se ocupă oamenii de ştiinţă, ei obţin întotdeauna o armă.
 
 
Legea lui VALERY
 
Istoria este ştiinţa acelor lucruri care nu se întâmplă de două ori.