Ecuaţiile lui SNAFU
 
  1. Fiind dată o problemă cu n ecuaţii vor fi întotdeauna n+1 necunoscute.
  2. Un obiect sau o ecuaţie foarte necesare vor fi ultimele disponibile.
  3. Odată ce ai epuizat toate posibilităţile şi ai dat greş, vă apărea o soluţie simplă şi firească, observabilă de departe de oricine altcineva.
  4. Relele vin întotdeauna în valuri.
 
 
Regulile lui RAY
 
  1. Măsoară cu un micrometru, precis.
  2. Înseamnă cu o cretă, discret.
  3. Taie cu o secure, definitiv.
 
 
Regulile pentru profesori ale lui ROMINGER
 
  1. Când un student te întreabă a doua oară dacă i-ai citit comentariul asupra unei cărţi, el nu a citit cartea.
  2. Dacă prezenţa este obligatorie la un examen planificat, vor fi mulţi absenţi. Dacă prezenţa este opţională, la examen vor apărea persoane pe care nu le-ai mai văzut niciodată înainte.
 
 
Legea lui PRICE
 
Oamenilor de ştiinţă care dispreţuiesc constrângerile cercetării organizate le place să spună că un adevărat cercetător nu are nevoie decât de un creion, o foaie de hârtie şi un creier. Dar ei spun asta la recepţii academice, nu la alocări de bugete.
 
 
Legea lui PARDEL
 
Există o relaţie e de inversă proporţionalitate între unicitatea unei observaţii şi numărul cercetărilor care o raportează simultan.
 
 
Postulatul lui PERSHING
 
Numărul ipotezelor raţionale care pot să explice un fenomen dat este infinit.
 
 
Legea lui OSBORN
 
Mărimile nu vor fi variabile, dar nici constante.
 
 
Al patrulea corolar al legii lui MAYER
 
Niciodată nu trebuie repetată o experienţă care a reuşit.
 
 
Al treilea corolar al legii lui MAYER
 
Soluţia problemei schimbă întotdeauna natura ei.
 
 
Al doilea corolar al legii lui MAYER
 
Ca un experiment să poată fi considerat un succes, trebuie înlăturate mai puţin de 50% din măsurători pentru a obţine corespondenţa cu teoria.