Probabilitatea de realizare a oricărui eveniment este invers proporţională cu oportunitatea realizării lui.
 

Vezi şi alte legi