Legea lui GOLD
 
Dacă pantoful ţi se potriveşte ca măsură, e urât.
 
 
Dovada lui GUMPERSON
 
Cele mai nedorite lucruri sunt cele mai sigure; de exemplu, moartea sau impozitele.
 
 
Legea lui GUMPERSON
 
Probabilitatea ca un fapt să se întâmple este invers proporţională cu dezirabilitatea lui.
 
 
Părerea lui GROBE despre memorie
 
Dacă nu-ţi poţi aminti, înseamnă că nu era important.
 
 
Legea lui GRAY, a autobuzelor
 
Un autobuz care nu soseşte va apărea numai atunci când călătorul potenţial a mers pe jos până într-un punct atât de apropiat de destinaţie încât nu mai are nevoie de autobuz.
 
 
Legea lui GRESHAM
 
Problemele banale sunt foarte prompt rezolvate. Cele importante nu sunt rezolvate niciodată.
 
 
Comentariul lui GOLDBERG
 
O'Toole a fost un optimist.
 
 
Legile comportării animalelor ale lui FISH
 
  1. Probabilitatea ca o pisică să îţi mănânce cina nu are nimic de-a face cu preţul mâncării ce i se pune in faţă.
  2. Probabilitatea ca un animal de casă să stârnească zgomot, intrând sau ieşind, este direct proporţională cu numărul şi importanţa invitaţilor la cină.
 
 
Principiul lui FILMAN
 
Ceea ce îţi doreşti nu se găseşte în solduri.
 
 
Legea lui FRANKLIN
 
Binecuvântat este cel care nu aşteaptă nimic, căci el nu va fi dezamăgit.