Al cincilea corolar la legea lui MURPHY

Al cincilea corolar la legea lui MURPHY