Al optulea corolar la legea lui MURPHY

Al optulea corolar la legea lui MURPHY