Legea lui PARKINSON
 
În condiţii de birocraţie, volumul de muncă acordat unei activităţi va creşte astfel încât să ocupe timpul maxim alocat pentru finalizarea ei.
 
 
Afirmaţia lui HOFFER, ERIC
 
În vremuri de tranziţie, cei ce învaţă moştenesc Pământul, în timp ce învăţaţii sunt minunat pregătiţi pentru a se ocupa de o lume care nu mai există.
 
 
Paradoxul ironic al lui STAPP, JOHN P.
 
Înclinaţia universală pentru stupiditate face ca orice realizare umană să pară un miracol incredibil.
 
 
A treia lege a lui FINAGLE
 
Indiferent ce rezultat este aşteptat, întotdeauna va exista cineva nerăbdător să îl interpreteze greşit.
 
 
A doua lege a lui FINAGLE
 
Indiferent ce rezultat este aşteptat, întotdeauna va exista cineva dispus să îl vicieze.
 
 
Regula pentru radicali, a lui ALINSKY, SAUL D.
 
Cei care sunt cei mai morali, sunt cei mai departe de problemă.
 
 
Legea demografică a lui WILSON
 
Publicul nu este compus din oameni ale căror nume apar în ziare.
 
 
Legea lui WALKER
 
Asociază-te cu persoane bine crescute şi manierele tale se vor îmbunătăţi. Mergi cu oameni cumsecade şi propriile tale instincte bune se vor întări. Fii în compania vagabonzilor şi vei deveni vagabond. Ai de-a face cu oameni bogaţi şi vei sfârşi falit.
 
 
Legea reportajului sportiv a lui WAGNER
 
Când camera de filmat se opreşte pe un atlet, el tocmai atunci va scuipa sau se va scărpina.
 
 
Legea lui WRIGHT
 
Un doctor poate să-şi îngroape greşelile, un arhitect nu poate decât să-şi sfătuiască clientul să planteze viţă de vie.