Legea evoluţiei a lui PETER
 
Competenţa conţine întotdeauna sâmburele incompetenţei.
 
 
Observaţia lui PETER
 
Supercompetenţa e mai condamnabilă decât competenţa.
 
 
Inversiunea lui PETER
 
Fiecare angajat începe sa muncească la nivelul său de competenţă.
 
 
Al doilea corolar la principiul lui PETER
 
Munca e dusă la bun sfârşit de acei angajaţi care încă nu şi-au atins propriul nivel de incompetenţă.
 
 
Primul corolar la principiul lui PETER
 
În timp, fiecare post tinde să fie ocupat de un angajat incompetent în rezolvarea sarcinilor acestui post.
 
 
Principiul lui PETER, LAURENCE J.
 
Într-o ierarhie, fiecare angajat tinde să ajungă la nivelul lui de incompetenţă.
 
 
Legea lui PATTON
 
Mai bine un plan bun azi, decât unul perfect mâine.
 
 
Legea lui OESER
 
Persoana aflată în cea mai puternică poziţie într-o organizaţie are tendinţa să-şi petreacă tot timpul în şedinţe şi semnând hârtii.
 
 
Legea lui OLD & KAHN
 
Eficienţa unei şedinţe e invers proporţională cu numărul participanţilor şi durata ei.
 
 
Legea maculaturii
 
Toate dosarele, hârtiile, memoriile etc. pe care le păstrezi nu vor fi necesare până când nu le arunci; abia atunci vor deveni esenţiale şi indispensabile.