Legea lui WALDROP
 
Persoana care nu e prezentă e singura care lucrează la soluţionarea problemei.
 
 
Legea lui ZYMURGY despre muncă
 
Oamenii sunt întotdeauna dispuşi pentru muncă, la timpul trecut.
 
 
Legea lui ZIMMERMAN
 
Nimeni nu observă când lucrurile merg bine.
 
 
Legea lui VAN HERPEN
 
Soluţia problemei o afli găsindu-i pe cei cu soluţii.
 
 
Axioma lui VAIL
 
Munca, în orice împrejurare, trebuie căutată la nivelul ierarhic cel mai de jos.
 
 
Legea lui SEVAREID
 
Cauza principală a problemelor sunt soluţiile.
 
 
A patra lege a succesului
 
Dacă probabilitatea succesului nu este aproape unu, atunci este al naibii de aproape de zero.
 
 
Corolar la legea lui TERMAN
 
Dificultatea de a începe ceva creşte direct proporţional cu pătratul persoanelor implicate.
 
 
Legea lui SUTTON
 
Du-te acolo unde sunt banii.
 
 
Legea lui SOD
 
Gradul eşecului este direct proporţional cu efortul cheltuit şi cu nevoia de succes.